Չափագիտություն

 

Չափագիտություն

Գիտություն չափումների և դրանց կիրառման մասին

 • Գիտության տարրերը
 • Օրենսդրական տարր
 • Արդյունաբերական տարր
 • Գիտական տարր
 • Տարրերի փոխկախվածությունը
Կազմակերպվում են նաև, արդյունաբերական չափագիտության ոլորտում վեց ուղղություններով՝զանգված, ջերմաստիճան, ճնշում, երկարություն, հոսանք, նյութի քանակ, ինչպես նաև անորոշության հաշվարկի վերաբերյալ դասընթացներ՝ «Չափումների ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության մասնագետների ներգրավմամբ։

 


Տեխնիկական թարգմանության գործնական ասպեկտները

 

Տեխնիկական թարգմանության գործնական ասպեկտներ

«Լավ տեսությունը հիմնված է փորձից ստացված տեղեկատվության վրա։ Լավ փորձը հիմնված է մանրակրկտորեն մշակված տեսության վրա։ Այդ երկուսը փոխկախյալ են»։ Մ. Լարսոն

 • Տեխնիկական թարգմանությունը թարգմանաբանության տեսության մեջ
 • Տեխնիկական թարգմանության գործնական լուծումները
 • Տեխնիկական թարգմանությունը որպես ծառայություն

Բացի ընդհանուր ներածական դասընթացից անցկացվում են նաև հետևյալ դասընթացները.

 • Տեխնիկական տեքտստերի   ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում
 • Տեխիկական տեքստերին բնորոշ քերականական քառույցների վերարտադրումը անգլերեն և հայերեն
 • Տեխնիկական տեքստերի բառապաշարային առանձնահատկությունները և դրանց վերարտադրումը անգլերեն և հայերեն (տերմիններ, գիտատեխնիկական ընդհանուր բառապաշար, աղյուսակներ, պատկերներ և պայմանանշաններ)
 • Թարգմանության տեքստի վերջնական կազմումը և ներկայացումը

 


Տեխնիկական գրագրություն

Տեխնիկական գրագրություն

 

 • Տեխնիկակական գրագրության հակիրճ ներածություն
 • Ինչ է տեխնիկական տեքստը (Տեքստայնության յոթ ստանդարտները)
 • Տեխնիկական տեքստերի տեսակը
 • Տեխնիկական տեքստերի կառուցվածքը
 • Տեխնիկական տեքստերի վրա ազդող արտատեքստային գործոնները
 • Տեքստային գործոնների վերլուծությունը

Տեխնիկական տեքստը տեխնիկական հաղորդակցության գրավոր միջոց 

 


Կառավարման համակարգեր

Ոչ մի ձեռնարկություն չի կարող գործել առանց կառավարման: Ոմանք կարող են ասել, որ կառավարման հիմնական նպատակը շահույթ ստանալն է: Այնուամենայնիվ, կառավարման արդյունքում պետք է ստեղծվի այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են իրականացնել կազմակերպության նպատակներ նվազագույն  ժամանակում, ռեսուրսներով եւ առանց դժգոհության, կամ, հնարավորության դեպքում, նպատակներին հասնել առկա ռեսուրսների միջոցով:
 

Կառավարումը համակարգ է, որի տարրերն են պլանավորումը, կազմակերպումը, անձնակազմը, առաջնորդումը եւ հսկումը:

Յուրաքանչյուր կառավարման համակարգի վերաբերյալ դասընթացը անցկացվում է կոմպետենտության երեք տարբեր մակարդակներով ինչպես ներկայացված ստորև՝

I մակարդակ

Ներածություն

II մակարդակ

Կառավարում

III մակարդակ

Առաջնորդում

Ողջ անձնակազմը

Կառավարիչներ, վերահսկողներ

Կառավարիչներ, վերահսկողներ

Կներկայացվի կառավարման համակարգի և այն ֆունկցիոնալ պահելու մասին ընդհանուր տեղեկություն։  Կներկայացվի կառավարման համակարգը ներդնելու, բարելավելու և կառավարելու մասին տեղեկություն։ Կդիտարկվեն առաջնորդման հետ կապված մի շարք հարցեր։

 

 


ԻՍՕ 9001:2015

 

ԻՍՕ 9001:2015

Որակի կառավարման համակարգեր.Պահանջներ

 • ՈԿՀ ներածություն
 • ՈԿՀ փաստաթղթավորված տեղեկատվության ստորադասություն
 • Ինչպես աշխատել ՈԿՀ փաստաթղթերի հետ
 • Հնարավոր բացերի հայտնաբերում և լավագույն լուծումների մշակում
 • ՈԿՀ փաստաթղթավորված տեղեկատվության մշակում
 • ՈԿՀ արդյունավետ ներդրում
 • ՈԿՀ անհրաժեշտությունը կառավարման մեջ
 •  ԻՍՕ 9001-ի կիրառման առավելությունները
 • Կազմակերպության շարունակական բարելավման համար ճիշտ ռազմավարությունների բացահայտման մեթոդները

 

 


ՕՀՍԱՍ 18001:2007

ՕՀՍԱՍ 18001:2007

Առողջության պահպանման և անվտանգության կառավարման համակարգեր. Պահանջներ

 • Ինչ է նշանակում մասնագիտական առողջություն
 • Օենսդրական և միջազգային պահանջները, որոնք ընկած են առողջության պահպանման և անվտանգության կառավարման համակրգի ներդրման հիմքում
 • Ինչու են տեղի ունեում պատահարներ
 • Կյանքը փրկելու 10 կանոն 
 

ԻՍՕ 14001:2015

ԻՍՕ 14001:2015

Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ

 • Ինչ պետք է իմանալ ԻՍՕ 14001-ի մասին
 • ԻՍՕ 14001-ի էկոլոգիական ասպեկտները և ազդեցությունները
 • Էկոլոգիական սկզբունքները, որոնք կազմավորում են մեր աշխատանքային միջավայրի անվտանգությունը
 • Ինչպես գնահատել էկոլոգիական վնասները աշխատանքի վայրում
 • Աշխատանքի վայրում էկոլոգիական պարտականությունները և դրանց նկատմամբ Ձեր պարտավորությունները
 

ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025:2005-ից անցում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025:2017 ստանդարտի


ԻՍՕ 15189:2012


"System to system"-ի և "Yell.am"-ի համատեղ պրոեկտ: